Smluvní zdravotní pojišťovny111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna
207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
211 - Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
201 - Vojenská ZP
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
213 - Revírní bratrská pokladna