Těhotenská poradnaPo prokázání těhotenství je vystavena těhotenská průkazka a každá maminka začne navštěvovat poradnu pro těhotné.

Průkazka je doklad, a proto by ji měla každá budoucí maminka nosit stále u sebe. Je srovnatelná s jakýmkoliv jiným dokladem (občanským průkazem, pasem...), navíc je snad i důležitější v tom, že je zde zaznamenáno maminčino těhotenství, její zdravotní stav a vše, co je důležité vědět pro případ, že by snad budoucí maminka sama nemohla komunikovat a přitom by byla nezbytná zdravotní pomoc.

Těhotenská průkazka samozřejmě slouží lékaři k zanesení všech důležitých údajů týkajících se těla budoucí maminky a jejího těhotenství.  

Každá maminka dochází na pravidelné kontroly podle doporučení lékařky.

Klinická a laboratorní vyšetření při poskytování prenatální péče

 • pravidelná (provádějí se při každé návštěvě gynekologa),
 • nepravidelná (provádějí se pouze v určeném týdnu těhotenství). Komplexní prenatální vyšetření by mělo být provedeno nejpozději do konce 12. týdne těhotenství. Jeho nedílnou součástí je kromě pravidelně prováděných i vystavení těhotenské průkazky.

První ultrazvukové vyšetření se provádí od 7. do 12. týdne. Od lékaře si můžete donést svou první fotografii miminka.

Nepravidelná vyšetření nutná do 16. týdne

Stanovení krevní skupiny a Rh faktoru, vyšetření titru erytrocytárních protilátek ( v případě Rh-negativní skupiny u matky   a Rh-pozitivní u otce existuje riziko, že matka bude vytvářet pro dítě nebezpečné protilátky.), vyšetření krevního obrazu, vyšetření protilátek proti syfilis, biochemický screening vrozených vývojových vad ve druhém trimestru tzv. tripletest, vyšetření moče (odebírá se střední proud moče).  

20. - 22. týden:

 • první ultrazvukový screening plodu

Toto vyšetření je nejdůležitější, je zaměřené na vrozené vývojové vady plodu. V této době lze také již určit pohlaví dítěte.

24. - 28. týden:

 • screening poruch glukózové tolerance   
 • vyšetření titru erytrocytárních protilátek u žen Rh negativních

Maminka  se dostaví nalačno v 7:00 na odběrovou místnost. Test se provádí odběrem krve  a  vypitím sladké tekutiny . Celková doba asi 2 hodiny.

30. - 32. týden:

 • vyšetření titru erytrocytárních protilátek u žen s krevní skupinou 0
 • stanovení hematokritu a počtu erytrocytů, leukocytů i trombocytů, hladiny hemoglobinu
 • druhý ultrazvukový screening plodu
 • vyšetření protilátek proti syfilis

36. - 37. týden

 • detekce streptokoků skupiny B v pochvě

36., 37., 38., 39. a 40. týden

Kardiotokografický non-stress test (ve 36. a 37. týdnu je doporučen, v dalších týdnech již povinný)

Tyto poslední kontroly před porodem se většinou provádí v prenatální poradně porodnice,  kterou si maminka sama vybere.

Nadstandardní ultrazvuková vyšetření

Slouží pouze ke komerčním účelům,  jsou nepovinná, pouze doporučovaná ke klid.průběhu Vašeho těhotenství.

Prvotrimestrální  podrobný skríning (do 13. týdne) vrozených vad zprostředkujeme přes Gynekologii MUDr. Jiří Brožek s.r.o. Ústí nad Labem. Není hrazeno z pojištění. Orientační cena je 1500 Kč.

Potvrzení životaschopnosti plodu buď hlasitým poslechem ozev srdíčka plodu či  opticky   ultrazvukem  již od od 6. týdne gravidity


Od 24. týdne povinný poslech stetoskopem je prováděn automaticky.

 • ultrazvukové vyšetření ve 13. týdnu podrobné včetně měření šíj. projasnění
 • ultrazvukové vyšetření k určení pohlaví plodu
 • ultrazvukové vyšetření k určení hmotnosti plodu