ÚvodDětská gynekologie je samostatný obor, který kompletizuje péči o ženu na celý ženský věk. Svým charakterem je zaměřená na prevenci poruch budoucí ženské plodnosti. Rodidla správně anatomicky vyvinutá a správně fungující jsou nezbytným předpokladem normální ženské sexuality a ženské plodnosti.

Zakladatelem oboru dětské gynekologie byl profesor Rudolf Peter, který 12. 9. 1940 v Praze otevřel první samostatnou ambulanci pro dětskou gynekologii. Dětskou gynekologii včlenil i do sylabů přednášek, praktik a zkoušek z gynekologie a porodnictví. První nejen v naší republice, ale i na celém světě, což je na mezinárodních forech dodnes uznáváno.

Funkce celého ženského reprodukčního systému je závislá na hormonech produkovaných vaječníky ženy, tzv. estrogeny, tudíž i různé chorobné stavy jsou závislé na tom, zda dívka již tyto hormony produkuje či ještě je v tzv. klidovém stadiu. Naše ambulance se právě na diagnostiku a léčbu těchto obtíží specializuje.

Ordinace je vybavena moderními a nezbytnými přístroji k diagnostice, vyšetření a ošetření kterékoliv ženy od narození až po stáří. V případě hospitalizace jsou děti odesílány do FN v Motole, kde funguje celostátní ambulance pro dětskou gynekologii a dospělé ženy podle svého uvážení do jakékoliv nemocnice v republice.